Giới thiệu Tương lai của ngành Làm sạch: Thiết bị Làm sạch Hydrocarbon

Thiết bị làm sạch hydrocarbon

Từ năm 2005, TENSE chủ yếu kinh doanh thiết bị làm sạch công nghiệp, như thiết bị làm sạch siêu âm, thiết bị làm sạch dạng phun, thiết bị xử lý nước thải, trước sự phát triển hiện nay của ngành công nghiệp làm sạch, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ của chúng tôi đã cho ra mắt một sản phẩm mới: thiết bị làm sạch hydrocarbon.Các chất gây ô nhiễm trên bề mặt các bộ phận có thể được làm sạch trực tiếp bằng cách thêm các chất tẩy rửa đặc biệt.Hiện tại, thiết bị mẫu đã được hoàn thiện và sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong thời gian tới.

Xin vui lòngliên hệ chúng tôi.


Thời gian đăng: 11-07-2023